Supervision/Coaching

Vi skaber refleksion hos enkeltpersoner eller grupper

  Supervision og coaching handler begge dele om at understøtte refleksion hos enkeltpersoner eller en gruppe, der kvalificere grundlaget for beslutning, handling og samarbejde.

  Coaching og supervision kan tilrettelægges på mange måder og i mange sammenhænge. Det kan være en enkelt gang med udgangspunkt i et konkret dilemma eller problemstilling, det kan være som metode der understøtter en temadag, eller som det ofte er, et tilbagevendende kontinuerligt forløb over en længere periode – Det er formålet og ikke tiden, som er afgørende.

  Nordisk Backup fokuserer på coaching og supervision indenfor ledelse, teamdannelse og samarbejde, uanset personalegruppe og organisation. Vi har ligeledes speciale i faglige supervision indenfor det socialpædagogiske område og mennesker i udsatte positioner.

  Kontakt os og lad os få en snak om mulighederne hos jer.

  Netværkssupervision er en ny form for supervision, hvor medarbejdere fra forskellige, men alligevel sammenlignelige arbejdsområder indgår i supervision sammen.

  Det kan være fagligt og personligt inspirerende at høre andre fortælle om, hvordan de håndterer deres arbejde, samt hvordan de løser konkrete sager i deres organisation. Det giver nye vinkler, som man ikke ellers havde tænkt. Man bliver simpelthen dygtigere ved at inspireres af og reflektere sammen med andre, der ikke er involveret i den konkrete problemstilling.

  Når man bringer mennesker fra forskellige arbejdspladser sammen, er det vores erfaring, at der opstår en tillid, som både er nødvendig i, men også gør det muligt at bruge hinanden udenfor supervisionen. Det giver mulighed for en ekstra “livline” når man står midt i praksis. Netværkssupervision skaber således et anderledes og inspirerende afsæt for de faglige overvejelser i dagligdagen og udviklingen af praksis.

  Kontakt os og lad os få en snak om mulighederne for at deltage.

  Vores kunder er meget ofte faggrupper, som har det til fælles, at de arbejder med menneskelig udvikling.

  Socialrådgivere

  Pædagoger

  Terapeuter

  Sygeplejefagligt personale

  Ergo- og fysioterapeuter

  Fagkonsulenter

  og mange flere

  Men det er i stigende grad også privatpersoner, der ønsker at udvikle sig på en eller flere livsområder.