Projektudvikling

Vi kan bistå med udviklingen af løsninger som er tilpasset og skræddersyet til jeres konkrete udfordringer

    Projektudvikling er en samlebetegnelse for den del af Nordisk Backup, som understøtter offentlige og private virksomheder i håndteringen af udfordringer og problematikker lige fra organisation til pædagogiske praksisløsninger.

    Nordisk Backup har speciale indenfor ledelse, medarbejderudviklingen, samt innovation og entreprenørskab indenfor den socialpædagogiske sektor, herunder også udvikling af socialøkonomiske virksomheder. Kvalitet er et varemærke for Nordisk Backup, hvorfor vi også har udviklet et stærkt netværk af aktører, som inddrages i udviklingen alt efter hvilken løsning, der er behov for.

    Nordisk Backup har ikke nogen intention om at alle idéer skal iværksættes eller at vi selv skal varetage alle projekter. For os handler det om skabe bedre muligheder og mere bæredygtige løsninger. Vi deltager således gerne i projekt- og konceptudvikling, både som aktør, rådgiver eller partner.

    Nordisk Backup kan på den måde bistå med udviklingen af løsninger som er tilpasset og skræddersyet til de konkrete udfordringer. Vi kan fungere som arkitekter, der alene udvikler løsningen og overlader ”tegningerne” til jer til videre implementering, vi kan udvikle og varetage projektstyring og -ledelse i implementeringen af løsningen eller vi kan udvikle løsningen og varetage driften i en periode alt efter aftale. Det er helt op til jer.