Ledernetværk

Et stærkt ledelsesnetværk er særdeles værdifuldt

  Ledernetværk. Ledelse er en funktion, som i sit udgangspunkt står alene. Uanset hvor meget man deler og uddelegerer, kan ansvaret og den formelle magt centreres til lederen af det givne niveau. Samtidig udøves ledelse altid i et spændingsfelt omringet af interesser og hensyn, som kan være svære at håndtere og navigere i. Det gør ledelse til noget særligt og gør et stærkt ledelsesnetværk særdeles værdifuld.

  Nordisk Backups ledernetværk udgør en neutral platform som bidrager til at kunne reflektere og kvalificere ledelse i praksis. En netværksgruppe sammensættes af ledere indenfor et område og på samme niveau. Vi skelner således mellem ledere som leder ledere og ledere som leder medarbejdere. Vi skelner samtidig mellem ledere fra udfører og på bestillerniveau (myndighed).

  Hvert ledernetværk tildeles en ledelseskonsulent som har stærke kompetencer og personlig erfaring fra ledelse i praksis, samt supervision/coaching. Konsulenten understøtter netværksgruppen og fungerer som facilitator på det månedlige netværksmøde.

  Temaer og emner fastsættes af netværksgruppen selv og tager udgangspunkt i den virkelighed som medlemmerne dagligt opererer i.

  En netværksgruppe består af 15-20 medlemmer. Erfaringsmæssigt er det nødvendigt med mindst 15 medlemmer i en gruppe for at sikre stabiliteten og gruppedynamikken, således at alle får mest muligt ud af netværket.

  Netværksgruppen mødes én gang om måneden fx den 2. tirsdag i hver måned i tre timer formiddag eller eftermiddag (der er ikke møder i juli og december). Der oprettes en netværksgruppe på et socialt medie, som bestemmes af deltagerne, fx Linkedin, hvor der løbende samles op og er mulighed for at trække på hinandens erfaringer.