Tommy Ingemann Madsen

Erhvervserfaring

Tommy har et mangfoldigt arbejdsliv bag sig. Fra udlært tømrer i de helt unge år, over en millitær karriere i den første halvdel af tyverne. til knap 40 år i forskellige pædagogiske funktioner.

I 1975 blev Tommy ansat ved åndssvageforsorgen (som det hed dengang), som medhjælper, og senere som pædagog. Han har på den måde været med i den udvikling, som gjorde åndssvage til borgere. Det indebar nedlæggelsen af store totalinstitutioner og oprettelsen af mindre bo og naboskaber, hvor mennesker med nedsat psykisk og fysisk funktionsevne flyttede ind i de præsentable parcelhuskvarterer.

I tiden op til start på uddannelsen som pædagog i 1993, var Tommy over flere omgange i Rumænien i forbindelse med et gadebørnsprojekt, inden han blev spurgt om at være med i udviklingen af Den Matrikelløse Døgninstitution, som var startet et par år tidligere. Den Matrikelløse Døgninstitution arbejdede med anbringelse af unge som ofte var præget af massive omsorgssvigt og/eller unge med markant socialt afvigende adfærd. Anbringelserne var typisk i enkeltmandsprojekter eller i anderledes plejefamilier. Tommy var teamleder og havde således det faglige ansvar for indsatsen gennem plejefamilier og enkeltmandsprojekter. Den Matrikelløse Døgninstitution var en helt ny og anderledes måde at hjælpe unge mennesker på – og det virkede.

Efter en årrække i Den Matrikelløse Døgninstitution, søgte Tommy nye udfordringer hos DAMP-centret i Vordingborg, som efterfølgende viste sig at have store udfordringer. Amtet greb muligheden, da Tommy blev ansat og spurgte hurtigt om han ville blive og bistå genopretningen af centret. Sideløbende havde Tommy en mindre virksomhed “Nødblusset”, hvor han ydede personlig støtte til unge mennesker med sociale vanskeligheder.

Efter et par år på DAMP-centret blev han spurgt om at være en del af holdet på den nyoprettede sikrede institution Stevnsfortet. Tommy har varetaget en  række forskellige funktioner og været en del af flere udviklingsprojekter på Stevsnfortet, herunder almen pædagog på afdelingerne, faglærer i skoletilbuddet, og projektmedarbejder i oprettelsen af Prøvegården, som var et udslusningsprojekt, som senere blevet overtaget af Den Matrikelløse Døgninsititution.

Tommy var egentlig gået på efterløn, efter et langt og værdifuldt arbejdsliv, men da han fik muligheden for at deltage i udviklingen af Nordisk Backup og lægge grundlaget for en ny retning  i den socialpædagogiske praksis og tænkning, kunne han heldigvis ikke sige nej.

Uddannelse:

Tommy var en del af det første hold merit-pædagogstuderende fra Nykøbing Falster seminarium 1996.

Senere fulgte en uddannelse som familierådgiver ved Kemplerinstituttet, der som led i udviklingen af Den Matrikelløse Døgninstitution, skulle understøtte arbejdet i især plejefamilierne og kontakten mellem den unge og de biologiske forældre.

Under ansættelsen på Stevnsfortet gennemførte Tommy en diplomuddannelse med speciale i unge med socialt afvigende adfærd. Dertil kommer et hav af kurser og mindre pædagogiske uddannelser gennem knap 40 år.

Tillidshverv:

Tommy har været tillidsrepræsentant i mange år. Sidst gennem en årrække for de ansatte på Stevnsfortet. Han var forhandlingsberettiget på alle niveauer og har deltaget i snart sagt enhver sammenhæng om udvikling af det socialpædagogiske område.

Han kender således udviklingsprocesserne fra mange vinkler som medarbejder, leder og tillidsrepræsentant og har massiv erfaring i samarbejdens kunst.

Bonusinfo

Engagementet i det sociale arbejde binder helt tilbage til barndommen, hvor Tommy tilbragte det meste af sin opvækst på et børnehjem. Han er blandt den gruppe, som i dag kendes som “Godhavndrengene”. Han boede ikke på Godhavn, men på at de andre børnehjem, som danner grundlag for Godhavnrapporten og har bidraget til undersøgelsen som en af de interviewkilder, der ligger til grund i rapporten. Han er på den måde et levende eksempel på en mønsterbryder, som er lykkedes og har på alle områder, fået langt mere ud af livet, end stod skrevet i kortene.

Drivkraften for  socialt arbejde er på den måde en del af selve Tommys DNA. Kombineret med solid uddannelse og erfaring, er det således en af de helt store “han-elefanter, som har takket ja, til at bidrage i udviklingen af Nordisk Backup.