Pædagogisk konsulent Kim Rydahl Bagger

 

Erhvervserfaring

Der har igennem alle årene været en rød tråd i forhold til at arbejde for og sammen med mennesker, der har vanskelige livsvilkår. Det er de mange års erfaring fra den offentlige sektor, de mange års erfaring med udsatte mennesker og de mange års erfaring med ledelse, der danner baggrund for at stifte Nordisk Backup.

Over en 10 årig periode havde Kim en central rolle i udviklingen af gadeplansarbejde på hjemløseområdet i Københavns kommune. Helt fra fra den spæde start med i et kontor under hovedbanegården og frem til at Socialcenter København overtog opgaven i forbindelse med oprettelsen af en enhed med specifikt fokus på hjemløshed. Kim har undervejs både fungeret som opsøgende medarbejder, koordinator og leder.

Undervejs stiftede Kim egen virksomhed, hvor han selv fungerede som støtte og kontaktperson for udsatte unge, der havde svært ved at få greb om livet. Virksomheden eksisterede i et par år og blev lukket i forbindelse med et længere udlandsophold til Sydamerika.

Det sidste år frem til etableringen af Hjemløseenheden i København, var Kim leder af gadeplansindsatsen, samtidig med at han indtrådte som stedfortræder af en hjemløseinstitution i København, der omfattede både brobygning til systemet via værested og natcafé, og tilbud om beskæftigelse for mennesker præget af hjemløshed og ofte med aktivt misbrug. I en periode som konstitueret leder (pga barsel), nedlagde Kim stillingen som stedfortræder. og indtrådte efterfølgende som Kvalitets- og Udviklingskonsulent i det samlede center. I den periode blev Kim brugt i sammenhænge, hvor der var konkrete behov for at styrke og understøtte den lokale ledelse.

I 2013 blev Kim leder af det nyoprettede Faxe Sociale Udviklingscenter (FSU). Centret blev oprettet med formål om at fusionere beskyttet beskæftigelse efter serviceloven, med aktivering efter beskæftigelseslovgivningen. Siden er mange andre støtte, dag- og uddannelsestilbud ligeledes blevet omfattet af FSU. I dag er der ca 100 ansatte og mellem 400 og 500 mennesker som modtager hjælp via FSU i løbet af en uge.

I 2016 har Kim forladt en bestyrelsespost ved hjemløseavisen Hus Forbi og er fratrådt sin stilling som leder, for bedre at kunne udvikle Nordisk Backup. Kim er fortsat ansat i Faxe Sociale Udviklingscenter som Leder af kvalitet og udvikling og har stedfortræderfunktion.

For mere detaljeret CV henvises til Linkedin

Grunduddannelse:

Grunduddannelsen som pædagog og det mangeårige pædagogiske virke, kombineret med massiv lederuddannelse har været afgørende faktorer i forhold til den udvikling som har ført frem til valget om at stifte Nordisk Backup.

Kim startede på første merithold på pædagogisk grunduddannelse i København og fik siden som led i en forsøgsordning dispensation for den manglende praksiserfaring og gennemførte merit-pædagoguddannelsen, formentligt som den yngste merit-pædagogstuderende nogensinde.

Merit-pædagoguddannelsen var tilrettelagt uden praktik, hvorfor Kim søgte dispensation for fremmøde i studiets fjerde semester, for at tage til Mellemamerika. Dispensationen blev givet under forudsætning af at Kim opfyldte kravene til det pågældende semester og afleverede de obligatoriske opgaver.

Det førte til flere måneders deltagelse i Quincho Barrilete, et gadebørnsprojekt i Nicaraguas hovedstad Managua, hvor Kim deltog i det opsøgende arbejde og var således med i arbejdet i de fattigste dele af Managua, som også var præget af mange bander. På det tidspunkt var der ca 1.600 registrerede bandemedlemmer i hovedstaden.

Vejen til ledelse

Allerede inden Kim var færdig med uddannelsen som pædagog, blev han ansat i 2001 som gadeplansmedarbejder og koordinator af et retssikkerhedsprojekt i Københavns Kommune, hvor sagsbehandlere skulle tage del i det opsøgende arbejde. Koordinatorfunktionen udviklede sig hurtigt og skabte de første erfaringer med ledelse.

Det resulterede efter nogle år i at Kim startede diplomuddannelsen i ledelse, som senere blev afbrudt til fordel for en af landets mest anerkendte ledelsesuddannelser – MPA (Master of Public Administration) fra Copenhagen Business School.

Kombinationen mellem en mangeårig praksis i det socialpædagogiske felt, pædagogisk uddannelse og lederuddannelse har skabt solide forudsætninger for at udvikle Nordisk Backup, som en ny og anderledes aktør på markedet.

Bonusinfo

Kim er beskikket censor på flere fagområder ved  pædagoguddannelsen. Primært på den specialiserede del af uddannelsen.

Bestyrelsen af hjemløseavisen HUS FORBI har i en årrække (2011-2016) haft indsuppleret Kim i virksomhedens bestyrelsen. Valget af Kim har udover de ledelsesmæssige og  pædagogiske kompetencer, været begrundet i måden at anskue mennesker på, evnen til at tænke nyt og skabe anderledes muligheder. I 2016 valgte Kim at træde ud, for at iværksætte  og udvikle Nordisk Backup.

Kim er sideløbende bestyrelsesformand for Dagtilbudsområde Øst i Næstved kommune,  og medlem af forældrenævnet som er forældres talerør til politikerne i Næstved kommune.